Nauka

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA uruchomiła nową platformę pt.: „Research in Poland”. Strona prowadzona jest w języku angielskim i dedykowana jest zagranicznym naukowcom i doktorantom. Do współtworzenia platformy zaproszono polskie instytucje nauki i szkolnictwa wyższego, m.in. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Polską Akademię Nauk, Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Sieć Badawczą Łukasiewicz czy Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Strona ma charakter informacyjno-promocyjny i ma za zadanie przede wszystkim:

  1. Przekazać zagranicznym badaczom najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz organizacji pobytu w Polsce;
  2. Wyposażyć zainteresowanych kontynuacją kariery naukowej w Polsce w narzędzia
    w postaci wyszukiwarek: pracy/projektów, grantów, eventów naukowych, za pomocą których będą mogli znaleźć to, co ich najbardziej interesuje;
  3. Promować dokonania polskiej nauki i polskich naukowców poprzez komponent success stories.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: researchinpoland@nawa.gov.pl

Polecamy obserwować profil na Twitterzehttps://twitter.com/researchinpl 

oraz Facebooku: https://www.facebook.com/researchinpoland/