Nauka

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation oferuje studentom nauk ścisłych możliwość odbycia praktyk studenckich w Japonii (programu Vulcanus). Staż ma trwać od września 2022 do sierpnia 2023. Organizatorzy zapewniają studentom tydzień wykładów wprowadzających, następnie 4-miesięczny kurs języka japońskiego, a kolejne 8 miesięcy studenci odbywają staż w jednej z japońskich firm.
Program jest finansowany ze środków EU-Japan Centre for Industrial Cooperation oraz firmy- gospodarza, w której odbywać się będą praktyki. Student otrzymuje stypendium w wysokości 1.900.000 jenów na rok (ok. 5 500 zł/mieś.). Koszty kursu językowego, wykładów, praktyki oraz mieszkania pokrywa organizator. Aplikować można do 23 stycznia 2022.
Więcej informacji na stronie : www.eu-japan.eu