Nauka

Program stypendialny DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) skierowany jest przede wszystkim do doktorantów oraz młodych naukowców (postodców) z polskich uczelni. Umożliwia on odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 miesięcy. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia.
Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie:
Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców | DAAD Polska