Nauka

Nagroda Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) za najlepszą rozprawę doktorską wspiera wysokiej jakości badania promujące zrównoważony rozwój w kontekście regionu Morza Bałtyckiego. Przewidziano przyznanie po jednej nagrodzie w każdym z dwóch obszarów badawczych:
• Nauki przyrodnicze, technologia i inżynieria
• Nauki społeczne i humanistyczne
Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci dyplomu oraz wsparcie w wysokości do 1000 € za udział w konferencji naukowej lub publikację w recenzowanym czasopiśmie naukowym.
Nominować można każdego autora związanego z uczelnią należącą do BUP, który obronił swoją pracę doktorską w 2021 roku. Nominacji dokonuje promotor rozprawy doktorskiej do 15 maja 2022.
Więcej informacji na stronie: www.balticuniv.uu.se