Nauka

Z ogromną przyjemnością informujemy o otrzymaniu grantu badawczego w ramach programu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką przez Uniwersytet w Siedlcach. Koordynatorem i autorem wniosku dotyczącego projektu jest dr Ewa Kozak z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Projekt pn. Męskość w literaturze, kulturze i języku dotyczy współpracy naszego Uniwersytetu z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Celem projektu jest jakościowe i ilościowe zintensyfikowanie i rozszerzenie już istniejącej współpracy naukowej między dwoma filologicznie (literaturoznawczo i językoznawczo) zorientowanymi jednostkami uniwersyteckimi z Polski i Słowacji, poprzez przygotowywanie wspólnych publikacji, aktywny udział w konferencjach, wspólną organizację wydarzeń naukowych, a także zaangażowanie doktorantów i młodych pracowników naukowych. Współpraca będzie koncentrować się na ważnych społecznie i badawczo tematach eksplorujących męskość oraz wspólnym odkrywaniu w tym zakresie nowych zagadnień badawczych, testowaniu różnych podejść metodologicznych, a także inicjowaniu nowych partnerstw i szerszej współpracy interdyscyplinarnej.

 To już kolejny projekt, który będzie realizowany przez naszych badaczy. Pani Doktor serdecznie gratulujemy!