Nauka

Poprzez Program Kursów przygotowawczych do podjęcia studiów w Polsce Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera promocję Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych. Program przygotowuje cudzoziemców przybywających do naszego kraju do kształcenia na polskich uczelniach. Przedmiotem Kursów Przygotowawczych jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

Uczestnikami kursu są beneficjenci programów stypendialnych Agencji: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha oraz umów międzynarodowych i współpracy bilateralnej, jak również stypendyści Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy planują podjęcie studiów w uczelniach nadzorowanych przez właściwych ministrów.

Szczegóły: nawa.gov.pl