Nauka

CEEPUS = Central European Exchange Program for University Studies UPH należy do sieci o nazwie CIII-HU-0028-10-1617-M-105596 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Koordynatorzy:  

  • dr Marek Siłuszyk Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych
  • prof. Anna Klim-Klimaszewska Instytut Edukacji, Wydział Humanistyczny
Państwa Członkowskie: Albania, Austria, Bośnia and Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia.

Stypendia na pokrycie kosztów utrzymania podczas miesięcznego wyjazdu za granicę są wypłacane na miejscu przez uczelnię partnerską. Wyjazdy:

  • nauczyciele na min. 5 dni + 2 dni podróży w celu przeprowadzenia 6 h wykładów/warsztatów/ćwiczeń
  • studenci na min. 1 miesiąc
Można ubiegać się o refundację kosztów podróży.

Więcej informacji: Olga Jodełka / Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą +48 25 643 1961