Nauka

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mają możliwość odbycia płatnych praktyk w USA w ramach „The Ohio Program”. Jest to program prowadzony przez College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences na The Ohio State University.

Praktyki trwają od 6 do 12 miesięcy. Minimalna płaca wynosi ok. 8-9 USD/godz. Organizator zapewnia darmowe lub tanie zakwaterowanie w miejscu odbywania praktyk. Uczestnik sam pokrywa opłatę aplikacyjną (ok. $500), koszty przelotu do i ze Stanów Zjednoczonych, koszty wizy i ubezpieczenia zdrowotnego. Oferta skierowana jest do studentów i niedawnych absolwentów kierunków: rolnictwo, gospodarka przestrzenna, zootechnika.

Więcej informacji o „The Ohio Program”:

Osoby kontaktowe:

The Ohio Program:

Grzegorz Łęcki
tel.: +1 614 292 7720
e-mail: Lecki.1@osu.edu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Olga Jodełka
tel: 25 643 19 61
e-mail: olga.jodelka@uph.edu.pl