Nauka

W dniach 8-12.05.2023 r. Pani dr hab. Ludmiła Mnich, profesor uczelni, Pani dr Switłana Hajduk oraz studentki I stopnia kierunku filologia: Eliza Józwik, Anastasiia Ivaneiko, Karolina Zaleszczyk, Wiktoria Wilk, Katarzyna Niestoruk i Angelika Gomulska uczestniczyły w programie BIP (Blended Intensive Programme) w Kodolanyi János Uniwersytecie na Węgrzech.. Blended Intensive Programmes, czyli mieszane kursy intensywne obejmują zajęcia stacjonarne i online opracowane przez konsorcjum uczelni z różnych krajów. To, co wyróżnia BIP-y od innych kursów, to wyjątkowa tematyka zajęć, niestandardowe metody nauczania, innowacyjność oraz możliwość dofinansowania pobytu pracowników i studentów ze środków Erasmus +.

BIP na Węgrzech odbył się pod hasłem Multimedia and Real-life Representations of Global Englishes, a jego celem było zapewnienie uczestnikom z czterech krajów UE wyjątkowej okazji do zaangażowania się w interdyscyplinarne i multidyscyplinarne projekty Global Englishes oraz pogłębienia refleksji nad własnymi kulturami. Projekt obejmował trzy kursy: kurs dotyczący kulturowo-historycznych aspektów przepisu na szarlotkę, kurs poświęcony serialowi Jane the Virgin oraz kurs dotyczący globalnych perspektyw humoru. Cześć wirtualna kursu odbyła się w dniach 27-29.03.Za ukończenie każdego modułu uczestnicy zdobywali po 5 punktów ECTS.

Organizatorem projektu została Katedra Języka i Literatury Angielskiej z Kodolanyi János Uniwersytetu (Węgry). Partnerami projektu byli: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH, Portugalski Katolicki Uniwersytet oraz Południowo-Zachodni Uniwersytet „Neofit Rilski” (Bulgaria). Serdecznie gratulujemy naszym studentkom za wspaniałą i skuteczną reprezentację Instytutu oraz Uczelni w międzynarodowym projekcie!

Fotogaleria