Nauka

Nagroda Instytutu De Republica przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, czyli osoby do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy. Uczelnie mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody do 31 lipca 2022 r.


Nagrody dla Laureatów to:

  • statuetka zaprojektowana przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza
  • nagroda pieniężna w wysokości 10 000 złotych
  • możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody)

Regulamin Konkursu, wszystkie dokumenty i niezbędne informacje znajdują się na stronie:

www.iderepublica.pl/nagrodaIDR

 

Pytania można kierować pod adresem:
nagroda@iderepublica.pl