Pracownicy

2.urodziny repos
Dlaczego warto deponować w Repozytorium UPH ?

bo gwarantuje:
  • wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie,
  • zwiększenie widoczności w sieci badań naukowych, prowadzonych na wydziałach,
  • szersze grono odbiorców = zwiększenie oddziaływania publikacji,
  • powszechność i szybkość dostępu do badań,
  • promocję kadry naukowej,
  • wzrost prestiżu Uniwersytetu.
Dlatego zapraszamy na stronę RepoS: https://repozytorium.uph.edu.pl

Osoby, które chciałaby zdeponować swoje prace naukowe w Repozytorium UPH prosimy o kontakt repozytorium@uph.edu.pl