Pracownicy

{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_11.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}

 

W dniu 21 października 2010 roku Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w ramach XII Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowało II. Transdyscyplinarną Konferencję Naukową pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Antoniego Jówki, na temat Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce.

 

W konferencji uczestniczyło około 150 osób. W czasie obrad głos zabrali, m.in. wybitni naukowcy, reprezentujący różne Uczelnie i różne dyscypliny wiedzy. Byli wśród nich prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki WAT, prof. dr hab. med. Wojciech Drygas - reprezentujący Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, oraz prof. dr hab. med. Marek Naruszewicz – dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Ciekawe referaty wygłosili również doc. Paweł Goryński z Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie, dr Krzysztof Prętki z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i dr Marcin Idzik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr Andrzej Gołębiowski, przedstawiciel Politechniki Radomskiej. Interesująco mówiły także lek. wet. Anna Świątecka z Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie i mgr Agata Pawlak reprezentująca Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W imieniu Światowej Rady Badań nad Polonią wypowiadał się dr inż. Jacek Cholewski – Członek Zarządu ds. współpracy z urzędami centralnymi RP.

Spośród licznych przedstawicieli naukowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach głos zabrali m.in.: Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, dr Aldona Trzpil, dr Joanna Grabińska, dr Jerzy Stańczyk oraz dr Andrzej W. Świderski.

Konferencja była prawdopodobnie pierwszą w naszym kraju próbą naukowej refleksji reprezentantów różnych dyscyplin naukowych i praktyków (przedstawicieli lekarzy i administracji służby zdrowia) na temat współczesnego rozumienia zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jego uwarunkowań. Dzięki temu, że uczestniczyli w niej studenci, uczniowie i nauczyciele szkół średnich była ona także niezwykle poglądową „lekcją” służącą kształtowaniu kultury bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce.

Agnieszka Filipek

Fotogaleria

{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_01.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_02.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_03.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_04.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_05.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_06.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_07.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_08.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_09.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_10.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_12.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_13.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_14.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2010/photos/konferencja_bezpieczenstwo/konferencja_bezpieczenstwo_15.jpg| title=|Konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce|}{/boxplus}


Fot. P. Uziak