Pracownicy

tytulowe
Grupy teatrów obrzędowych z terenu Mazowsza i Podlasia przyjechały do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, by wziąć udział w I Regionalnym Przeglądzie Teatrów Obrzędowych. Jego pomysłodawcą jest dyrektor placówki – Łukasz A. Wawryniuk.

Spośród 12 zgłoszonych spektakli, ostatecznie zostało wystawionych 9 z nich. – Zespoły pokazywały jak dawniej wyglądały na wsi wykopki, swatanie, ślub, chrzciny, śródpoście czy kiszenie kapusty. Przedstawiły też dawne metody leczenia, zaczynając od poznania ziół, na zamawianiu uroków kończąc – informuje prof. ndzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, przewodnicząca komisji konkursowej. Wraz z nią spektakle obrzędowe oceniali także dr hab. Tomasz Rokosz oraz Paweł Warowny. Komisja przy ocenie występów brała pod uwagę nawiązanie do tradycji ludowej Mazowsza i Podlasia, wierność tradycji regionalnej, wartości artystyczne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk i ogólny wyraz artystyczny. Pierwsze miejsce zajął Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy PELAGIA z Leopoldowa za spektakl „Truś, truś warkocku”. Drugie miejsce (ex aequo) zdobył zespół ZAWSZE RAZEM z Woli Gułowskiej za spektakl „Krzciny u Maciejów” oraz zespół RUMENOK z Hołowna za spektakl „Szeptucha”. Jury przyznało także dwa III miejsca. Trafiły one do grupy LEWKOWIANIE z Dokudowa (spektakl:  „Jaki zasiew taki plon, czyli lecą paździory”) oraz do Grupy Teatru Obrzędowego PODLASIANKI z Mordów (spektakl: „Swaty”). Wyróżnienie otrzymała Grupa Teatralna TU I TERAZ z Drelowa za spektakl „Środopoście”. Zwycięzcy oprócz statuetek i dyplomów otrzymali nagrody finansowe o łącznej wartości 2500 zł. - Wszystkie spektakle zostały nagrane i już niebawem zostanie wydana płyta z występami wszystkich grup uczestniczących w naszym przeglądzie – informuje Łukasz A. Wawryniuk, autor i koordynator projektu "Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia", w ramach którego odbył się przegląd.

Przegląd był adresowany do amatorskich grup teatralnych, które przygotowują spektakle obrzędowe w oparciu o tradycje ludowe z terenu Mazowsza i Podlasia.  – Zorganizowaliśmy przegląd, aby stworzyć możliwość do prezentacji i oceny aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego w środowisku wiejskim, aby promować i popularyzować wiejskie grupy teatrów obrzędowych, zachować od zapomnienia i ochronić tradycję, zwyczaje i wierzenia ludowe z terenu wsi Mazowsza i Podlasia. Chcieliśmy także stworzyć możliwość wymiany doświadczeń oraz budowania więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny” – wylicza Ł. Wawryniuk. Przegląd odbył się w ramach projektu Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

PK

Fotogaleria