Pracownicy

medal niepodleglosc

W dniu 6 grudnia w Warszawie, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, odznaczył dr hab. Adama Bobryka (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie) Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta RP. Medal nadawany jest osobom, które pełniąc nienaganną służbę publiczną, przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie nadawane jest osobom, które prowadziły działalność: na rzecz przemian demokratycznych, walki o niepodległość, budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 27 listopada, podczas obchodów 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Przewodnicząca SPB Joanna Pasztalaniec-Jarzyńska, wyróżniła dr hab. Adama Bobryka medalem "W Dowód Uznania" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.