Pracownicy

wystawa dyscyplina spontanicznosc 01
W środę, 22 stycznia Pan Marcin Rusek w Galerii „Łaźnia” przy ulicy Traugutta 31/33 w Radomiu otworzył wernisaż wystawy malarstwa profesora Tomasza Nowaka i dr Marcina Sutryka z Pracowni Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach.

Wystawę swoją obecnością zaszczycili: Dziekan Wydziału Sztuki UTH w Radomiu profesor Andrzej Markiewicz, Prodziekan dr hab. Mariusz Dański, prof. uczelni, profesor Małgorzata Strzelec, dr hab. Katarzyna Nowicka-Urbańska, prof. uczelni, dr hab. Łukasz Rudecki, prof. uczelni, dr Marcin Noga, dr Bożena Klimek-Kurkowska, grono przyjaciół Galerii oraz studenci Wydziału Sztuki UTH w Radomiu.

Pejzaż to dyscyplina i spontaniczność – to swoista dychotomia dająca mi możliwość zaproponowania własnych znaków przy moich dialogach z naturą. Pejzaż to etap mojego procesu twórczego w którym poddaje się intuicyjnym bodźcom wprowadzającym mnie we „wnętrze” obrazu. Pejzaż to różnorodność „sił” zamkniętych w przestrzeni obrazu, wynikających z ciągłego procesu obserwacji natury. Dzięki zmiennym działaniom różnych motywów, dążę do ukazania ulotności i niepowtarzalności nie natury bezpośrednio, ale jej symboliki, budowanej w oparciu o znak tworzony przez kolor. Często barwa użyta w moich kompozycjach, przez konotacje z naturą staje się jednocześnie pojęciowo wartością niedookreśloną, choć w swej formie wyraźnie nawiązuje do źródła inspiracji.

Tomasz Nowak

Proces tworzenia zaczyna się od obserwacji natury. Impulsem do malowania stają się doznania związane z byciem w krajobrazie - kolor nieba, światło przedzierające się przez gałęzie, rytm drzew, słońce odbijające się w jeziorze, faktura zaoranego pola. Wrażenia te materializują się na płótnie za pomocą barw. Natura jest transponowana na subiektywne odczucie kolor. To on jest najważniejszy, jego zestawienia, zderzanie się barw, czy innym razem łagodne przechodzenie jednych w drugie. W tej grze barw i świateł zaciera się granica między przedstawieniem (pejzażem), a abstrakcją.

Marcin Sutryk

Fotogaleria

Autor fotografii: Szymon Fotak Wykrota