Pracownicy

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni i dr hab. Jan Rajchel  prof. uczelni z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie autorami kolejnej ekspertyzy pt. Analiza programu modernizacji wojsk pancernych. Analiza powstała na zlecenie Biura Analiz Sejmowych na potrzeby Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP.

Opinia ekspercka dotyczy oceny programu modernizacji wojsk pancernych, głównie cech i możliwości bojowych pozyskiwanych czołgów, organizacji wojsk pancernych kontekście ilościowym i jakościowym, łączności i dowodzenia, a także przygotowania infrastruktury oraz personelu.