Pracownicy

tytulowe
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt naukowy dr Iwony Świątczak-Wasilewskiej pt. Badanie warsztatu, etyki i specyfiki pracy pisarzy przemówień w sektorach polityki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem USA i Wielkiej Brytanii  został  dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Miniatura.

Działanie zakłada poznanie międzynarodowej grupy pisarzy przemówień zwiazanych ze światem biznesu i polityki (w tym, pisarzy przemowień byłych prezydentów, premierów, polityków i strategów ds. komunikacji firm z branż bankowości, farmaceutycznej, technologicznej i innych), poznanie współczesnych technik pisania przemówień oraz przeprowadzenie badania jakościowego na wspomnianej grupie pisarzy przemówień. Badanie zostanie przeprowadzone w 2018 roku w Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz w Waszyngtonie D.C. w Stanach Zjednoczonych.Bycie pisarzem przemówień to profesja globalna, o której jednak wciąż niewiele wiadomo. Wynika to z faktu, iż pisarze przemówień to najczęściej osoby pracujące w ukryciu lub anonimowo wewnątrz takich organizacji, jak Biały Dom, kancelarie premierów, Komisja Europejska, NATO, ONZ, Europejski Bank Inwestycyjny, czy Dolina Krzemowa. W USA przewiduje się nawet, że w związku z rozwojem innowacyjności i postępem technologicznym, największym zapotrzebowaniem Doliny Krzemowej nie będą już programiści, ale pisarze przemówień i specjaliści z dziedziny komunikacji strategicznej, którzy będą potrafili w sposób ciekawy i zrozumiały dotrzeć nawet do technologicznego laika. Kompetencje, których wymaga praca speechwritera, tj.: inteligencja społeczna i emocjonalna, crossowanie umiejętności, praca w szumie informacyjnym to według raportu amerykańskiego Institute for the Future kompetencje pracownika przyszłości. Warto poznać techniki pisania przemówień oraz specyfikę pracy pisarzy przemówień, ponieważ wnioski z badania mogą mieć szerokie zastosowanie w komunikacji. Ponadto, badanie warsztatu pracy pisarza przemówień jest zupełnie nieznanym zagadnieniem naukowym w Polsce. Badanie stanowić będzie oryginalne osiągnięcie projektowe, które może w znacznym stopniu przyczynić się do zrozumienia zagadnień z zakresu komunikacji społecznej, a w szczególności tzw. executive communication. Publikacja wyników badania ma na celu ukazanie istoty roli pisarza przemówień w funkcjonowaniu urzędów, instytucji państwowych i międzynarodowych, a także korporacji o zasięgu globalnym. Wyniki badania będą stanowić istotną część rozprawy habilitacyjnej.