Pracownicy

Album 110 fot 2

Na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych realizowany jest grant badawczy NCN pt. „Niemiecki obóz przejściowy w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc) w latach 1942-1944”, uzyskany w ramach konkursu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki.

Kierownikiem projektu jest dr Beata Kozaczyńska – autorka licznych artykułów naukowych i publicystycznych oraz projektów naukowych dotyczących problematyki martyrologii dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny w okresie okupacji niemieckiej.

Koszt trzyletnich badań finansowanych przez NCN wynosi 132 300 zł.