Pracownicy

tytulowe
Dr Renata Modzelewska-Łagodzin, pracownik  Instytutu Matematyki i Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych otrzymała grant NCN w programie MINIATURA 1. Tytuł projektu "Analiza heliosferycznej modulacji promieniowania kosmicznego w cyklu 24 w oparciu o dane misji PAMELA", kwota dofinansowania 49 634 PLN. W ramach projektu realizowany będzie staż naukowy w National Institute for Nuclear Physics w Trieście  i w National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), wiodących instytucjach misji kosmicznej PAMELA. Dr Renata Modzelewska-Łagodzin pracuje w zespole, który realizuje już dwa granty NCN w naszej Uczelni, uzyskane w programie Sonata 4 oraz Sonata Bis 6 (https://wns.uph.edu.pl/nauka/granty).