Pracownicy

tytulowe12 października 2017 roku w Rektoracie UPH już po raz czwarty odbyło się otwarte spotkanie popularyzujące historię rodu Czartoryskich w Siedlcach zatytułowane „Herbatka u Ogińskiej”. W programie tegorocznego spotkania znalazły się występ artystyczny Naszemu Miastu Seniorzy, przygotowany przez Stowarzyszenie Zespół Artystyczny Seniorynki oraz prelekcja pana Eugeniusza Skorupki z PTTK Siedlce nt. Czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Po części oficjalnej goście mogli zwiedzić pałacowe wnętrza i degustować rożne rodzaje herbat (m.in.: Ogińskiego, ziemiańską, mistrzowską czy ambrozję) przygotowane przez Panią Teresę Czerepińską z Biblioteki Głównej UPH.

Fotogaleria