Pracownicy

tytulowa
W dniach 24 i 25 kwietnia br., w Sali Senatu w Pałacu Ogińskich odbyły się III OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI na temat: BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ - ODKRYWANIE ZNACZEŃ. UJĘCIA: FORMALNOPRAWNE, NAUKOWO-BADAWCZE I DYDAKTYCZNE.

Organizatorami Warsztatów są: Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

Cele tegorocznej edycji Warsztatów:

• Próba doprecyzowania przedmiotu badań w naukach o bezpieczeństwie i naukach o obronności oraz relacji między tymi dyscyplinami naukowymi.

• Określanie podobieństw i różnic znaczeniowych między podstawowymi terminami i pojęciami w naukach o bezpieczeństwie i obronności, wykorzystywanymi w badaniach i publikacjach naukowych oraz w procesie dydaktycznym na różnych kierunkach studiów, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności.

• Wypracowanie wniosków do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w naukach o bezpieczeństwie i obronności oraz regulacji przydatnych w działalności legislacyjnej i praktyce funkcjonowania podmiotów fizycznych i prawnych w sferze bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności.

Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz prezentacji dorobku naukowego w gronie przedstawicieli wielu ośrodków akademickich z całego kraju, instytucji publicznych i niepublicznych, studentów oraz doktorantów.
Uczestnicy Warsztatów już zapowiedzieli, że z ogromną przyjemnością wezmą udział w kolejnych ich edycjach.

Warsztaty objęła Patronatem Honorowym Jej Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk.

Program Warsztatów (w formacie pdf)...

Fotogaleria: