Pracownicy

jubileusz leszczynski 01
W dniu 23 maja b.r. odbyło się spotkanie okolicznościowe poświęcone uczczeniu jubileuszu 40 lat pracy naukowej prof. dr hab. Bogumiła Leszczyńskiego - biochemika, kierownika Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej w Instytucie Biologii. Udział w nim wzięła J.M. Rektor - prof. dr hab. Tamara Zacharuk wraz z prorektorami i kanclerzem, Dziekan Wydziału Przyrodniczego - prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska z członkami Kolegium Dziekańskiego, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych - prof. dr hab. Wiesława Barszczewska oraz liczne grono współpracowników i przyjaciół Jubilata z różnych jednostek organizacyjnych naszego Uniwersytetu. Spotkanie prowadził Dyrektor Instytutu Biologii - prof. dr hab. Cezary Sempruch. On też wygłosił laudację na cześć Pana Profesora Bogumiła Leszczyńskiego, w której uwzględnione zostały Jego dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.


Po wystąpieniu Pani Dziekan Wydziału Przyrodniczego, głos zabrał Jubilat przedstawiając wielowątkowo swoją przygodę z nauką w Siedleckiej Uczelni. Panu Profesorowi Bogumiłowi Leszczyńskiemu serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i dziękujemy za twórczą i bardzo intensywną pracę akademicką, która w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju naszego Uniwersytetu i jego rozsławienia w kraju i na świecie.

 

Fotogaleria