Pracownicy

logo ppk
Szanowni Państwo

W dniu 9 kwietnia br. zostanie zawarta przez Uniwersytet umowa o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Umowa zostanie zawarta w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w Uniwersytecie, którzy zostali uczestnikami Pracowniczego Planu Kapitałowego.

W załączonym pliku przekazana jest treść Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Informuję również, że Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej TFI PZU SA (Regulamin Prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego). Ponadto TFI PZU SA umożliwia osobom zatrudnionym w Uniwersytecie przekazanie Regulaminu w wersji drukowanej.

Siedlce, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Mariusz Duda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
UPH w Siedlcach