Pracownicy

Komunikat WBN o licencjach WBN i programach publikowania otwartego w 2022 roku

Komunikat z 5 stycznia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego.

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki na opłaty za licencje krajowe w listopadzie i grudniu 2021 r. oraz dopłatę VAT, co pozwoliło dokończyć zakupy ubiegłorocznych licencji WBN. Jednocześnie MEiN potwierdziło zlecenie ICM UW realizacji zadania związanego z prowadzeniem WBN w 2022 roku, przy czym budżet na dofinansowanie licencji w 2022 r. ma zostać dopiero doprecyzowany.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie WBN (link). 

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez MEiN i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.