Pracownicy


tytulowa
W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa”, zorganizowana przez Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa, przy współorganizacji Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Konferencja, którą honorowym patronatem objęła J.M. Rektor prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk, była połączona z Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo - dydaktycznej prof. dr hab. Marii Koćwin-Podsiadłej – wieloletniego pracownika i Kierownika Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt. Osoby nietuzinkowej i niezwykłej o wielkiej pasji naukowego poznawania, wymagającej od siebie i od innych, ale nigdy nie przestającej widzieć drugiego człowieka. Z okazji tego wydarzenia, przy wsparciu finansowym Siedleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego wydano jubileuszową monografię pt. „Nauka – wielka życiowa pasja” poświęconą sylwetce dostojnej Jubilatki.

W konferencji uczestniczyli J.M. Rektor - prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk wraz z Kolegium Rektorskim i kanclerzem dr Ireneuszem Chrząścikiem, Dziekan Wydziału Przyrodniczego - prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska z członkami Kolegium Dziekańskiego, Dyrektorzy Instytutów Wydziału Przyrodniczego wraz z pracownikami, Przewodnicząca Siedleckiego Koła PTZ dr hab. Elżbieta Bombik, prof. UPH wraz z Zarządem oraz liczne grono gości i przedstawicieli krajowych ośrodków akademickich i naukowych, m.in. z Lublina, Poznania, Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Wrocławia, Szczecina, Jastrzębca, Rzeszowa i Bydgoszczy. Ze strony przemysłu i praktyki produkcyjno – hodowlanej oraz biznesu w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm: Sokołów S.A, Cargill, Choice Genetic, UNIQA ubezpieczenia. Władze samorządowe reprezentował Wójt Gminy Siedlce dr inż. Henryk Brodowski.


Spotkanie prowadził Kierownik Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa - dr hab. Andrzej Zybert - prof. UPH. Podczas uroczystego otwarcia Konferencji JM Rektor serdecznie pogratulowała Pani prof. Marii Koćwin- Podsiadłej pięknego Jubileuszu i podziękowała za twórczą i bardzo intensywną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną, która w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego.

Laudację na cześć dostojnej Jubilatki wygłosił Jej wychowanek Pan prof. dr hab. Wiesław Przybylski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), w której podkreślił znaczące dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Pani profesor Marii Koćwin- Podsiadłej. Po wystąpieniu prof. dr hab. Wiesława Przybylskiego głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, która również podkreśliła liczne dokonania akademickie Jubilatki. Pani profesor Maria Koćwin-Podsiadła dziękując gościom za przybycie i złożone gratulacje, wyraziła ogromną radość, że mogła spotkać na swojej drodze naukowej wielu wspaniałych naukowców, z którymi współpracowała prze realizacji wielu projektów badawczych.

W części referatowej najnowsze badania naukowe, z zakresu czynników kształtujących jakość mięsa, przedstawili prof. dr hab. Edward Pospiech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Władysław Migdał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Kamiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Mariusz Pierzchała, prof. IGiHZ (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu) oraz dr hab. Elżbieta Krzęcio–Nieczyporuk prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach). Sesję plenarną podsumowano owocną dyskusją.

Konferencja nie odbyła by się bez wielkiego zaangażowania członków komitetu organizacyjnego w osobach: dr hab. Andrzeja Zyberta, prof. UPH, dr hab. Haliny Sieczkowskiej, prof. UPH, dr hab. Elżbiety Krzęcio – Nieczyporuk, prof. UPH, dr hab. Katarzyny Antosik, prof. UPH, dr inż. Krystiana Tarczyńskiego, mgr Grzegorza Adamczyka oraz prof. dr hab. Wiesława Przybylskiego.


W imieniu komitetu organizacyjnego
Dr hab. Katarzyna Antosik, prof. UPH


Fotogaleria: