Pracownicy

tytulowe
W dniach 22-25.10.2017 r. w Starogardzie Gdańskim odbyła się IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie".  Organizatorem wydarzenia było: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Wojewódzkie Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Lwowie, Zakład Ratownictwa Medycznego WUM oraz Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach. Patronatem honorowym  konferencję objęła także JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk.


Konferencję otworzył dr hab. Robert Gałązkowski, prof. UPH, który został odznaczony tytułem Honoris Causa przez władze Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankowsku. Wykład inauguracyjny poprowadził Podsekretarz Stanu i Wiceminister Zdrowia RP – dr n. med. Marek Tombarkiewicz. Spotkanie uświetnili znakomici prelegenci, m.in. : prof. Oryna Detsyk (Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku),  dr Natalia Izhytska (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny), dr Grzegorz Michalak (Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej), prof. Andrzej Basiński (Pomorski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej), dr Volodymyr Pokhmurskii (Wojewódzkie Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Lwowie), dr Roksolana Sirko (Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie), dr Piotr Leszczyński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zakład Ratownictwa Medycznego), mgr Marcin Podgórski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), dr Tomasz Sanak (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie), prof. Jurij Orel (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny), dr Roman Lishchuk (Kryzysowa Służba Psychologiczna we Lwowie), mgr Mateusz Komza (Ministerstwo Zdrowia), dr Małgorzata Popławska (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe), mgr Klaudiusz Nadolny (Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: dr hab. Anna Charuta, prof. UPH – Prorektor ds. Studiów; dr n. o zdr. Piotr Leszczyński – Zakład Ratownictwa Medycznego; mgr Marcin Podgórski – Zakład Ratownictwa Medycznego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zakładów Farmaceutycznych Polpharmy, którą reprezentowała Pani Krystyna Nitecka. Konferencja była nieocenioną okazją do wymiany doświadczeń międzynarodowych w zakresie ratownictwa i medycyny ratunkowej, za co dziękujemy komitetowi naukowemu, wszystkim organizatorom, patronom oraz prelegentom.  Liczymy na dalszą owocną współpracę między Uniwersytetami

Fotogaleria