Pracownicy

tytuloweW dniach 25-27 czerwca 2017 roku odbyła się Konferencja naukowo-dydaktyczna nt. „Nowe technologie w uprawie roślin a środowisko przyrodnicze” połączona ze Zjazdem Katedr Jednoimiennych Szczegółowej Uprawy Roślin. Konferencję zorganizowała Katedra Agrotechnologii funkcjonująca w Instytucie Agronomii Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Patronat honorowy nad Konferencją objęła JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk. Miejscem Konferencji był Ziołowy Zakątek w Korycinach.

Organizowana każdego roku Konferencja naukowo-dydaktyczna Katedr Jednoimiennych pracowników katedr i zakładów zajmujących się szczegółową uprawą roślin ma wieloletnią tradycję. Zasadą konferencji jest to, że corocznie zmieniają się jej gospodarze. W tym roku organizatorem był ośrodek siedlecki. To duża odpowiedzialność być gospodarzem takiej konferencji, a jednocześnie jest to wielki zaszczyt i przyjemność gościć wielu specjalistów z dyscypliny rolnictwa, z zakresu uprawy roślin rolniczych. W konferencji uczestniczyli kierownicy i współpracownicy następujących katedr/zakładów polskich uniwersytetów: Katedra Agronomii – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa oraz Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją
Rolniczą i Agrobiznesu oraz Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, a także Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agronomii – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Produkcji Roślinnej – Uniwersytet Rzeszowski oraz organizator Konferencji Katedra Agrotechnologii – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Głównym celem tego spotkania była wymiana doświadczeń naukowo-badawczych i dydaktycznych. Każda jednostka miała możliwość zaprezentowania swojej działalności badawczej i dydaktycznej.

Bardzo interesującym elementem programu były warsztaty edukacyjne – „dary natury w praktyce”. W ramach Konferencji wydano opracowanie pt. ”Działalność badawcza i dydaktyczna z zakresu produkcji roślinnej prowadzona w polskich uniwersytetach”.

Konferencję uświetniły swoją obecnością JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk i Prorektor ds. studiów prof. nadzw. dr hab. Anna Charuta. Niewątpliwie, wyjątkowym gościem Konferencji był prof. dr hab. dr h.c. multi Andrzej Dubas - doctor honoris causa Naszego Uniwersytetu, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wielkim wyróżnieniem dla nas, jako organizatorów była obecność Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego i Pani Dyrektor Zespołu Szkół CKR im. K. Kluka w Rudce Haliny Leszczyńskiej.

Podsumowanie Konferencji nastąpiło w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej – miejscu urodzenia hrabiego Augusta Cieszkowskiego, którego imię nosi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Przygotowanie Konferencji było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry Agrotechnologii, którym bardzo dziękuję.


Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska

Kierownik Katedry Agrotechnologii

Fotogaleria