Pracownicy

tytulowe
W dniu 12.06.2017 r. w godz. 15.30-18.30 w sali 3.10 budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Pedagogów Kreatywnych pod opieką dr Agnieszki Roguskiej odbyły się bezpłatne warsztaty na temat: Metody pracy z dziećmi o zburzonej komunikacji językowej w ramach projektu „Wyjątkowe dziecko w domu, w szkole i w społeczeństwie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Warsztaty prowadzone były przez terapeutów Fundacji „Żółty Latawiec”: Dorotę Kowalczyk – logopedę, oligofrenopedagoga i tłumacza języka migowego oraz Dariusza Sienkiewicza – logopedę, terapeutę zaburzeń komunikacji językowej. W spotkaniu uczestniczył także Maciej Nurzyński - dyrektor Biura Fundacji.

Szkolenie dotyczyło m.in. aspektów pedagogicznych związanych z autyzmem, echolalią, alternatywnymi sposobami komunikowania, zastosowania w terapii ideografii i daktylografii. Zajęcia opierały się na doświadczeniach terapeutów i konkretnych przykładach pracy z dziećmi. Warsztaty skierowane były do wszystkich studentów zainteresowanych powyższą problematyką, szczególnie z kierunku pedagogika i działających w Uczelni członków Kół Naukowych. Zainteresowanie zagadnieniem było ogromne. Gościliśmy również osoby spoza Uczelni.

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych kontynuuje tym samym cykl spotkań pt. „Konfrontacja teorii z praktyką”.

Po zakończeniu zajęć, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Plan szkolenia:

1. Autyzmsymptomy
  • przyczyna
  • etiologia
2. Echolalie jako trudne zachowania

3. Alternatywne formy komunikacji
  • wybór formy komunikacji
  • język migowy SJM / PJM
4. Ideografia i daktylografia - zastosowanie w terapii

5. "Myślenie obrazami"
  • rola czasowników, zaimków pytających, znaków osobowych
  • formułowanie zdań
6. Faza przygotowania oraz dobór gestów. 


Harmonogram szkolenia (dostępny w pliku PDF).


Fotogaleria