Pracownicy

tytuloweDnia 27 września w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się konkurs „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza”. Do udziału, jako przewodnicząca komisji oceniającej została zaproszona Pani dr hab. Katarzyna Antosik prof. UPH reprezentująca Zakład Dietetyki i Oceny Żywności na Wydziale Przyrodniczym naszego Uniwersytetu. Celem konkursu była identyfikacja, promocja i upowszechnianie najlepszych tradycyjnych produktów żywnościowych Wschodniego Mazowsza, popularyzacja i poszerzenie Listy Produktów Tradycyjnych oraz aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej. Udział w konkursie mogli wziąć rolnicy i mieszkańcy z terenów wiejskich ośmiu powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, otwockiego i wołomińskiego.

Do konkursu zgłoszono 19 produktów, wśród których znalazły się m.in. sery, pasztety, rolady mięsne, smalec, powidła, wino, pączki, żurek, pieczywo, pierogi i cepeliny. Komisja konkursowa oceniła wnioski i produkty biorąc pod uwagę związek produktu z tematem konkursu (tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystywane surowce, specyficzny charakter, związek z regionem); poprawność przygotowania wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych i dowody określające powtarzalność produkcji (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy) oraz walory organoleptyczne produktu (smak, zapach, konsystencja, wygląd) oraz estetyka i sposób zaprezentowania produktu.

Komisja wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz przydzieliła dwa wyróżnienia.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 11 października podczas konferencji „Przedsiębiorczość w gospodarstwach rolnych – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”, realizowanej w ramach operacji pt. „Rozwój przedsiębiorczości – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”, współfinansowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Fotogaleria