Pracownicy

castr
W dniach 18-20.10.2017 w Instytucie Matematyki i Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych odbyła się dziewiąta konferencja poświęcona zastosowaniom programów komputerowych w nauczaniu i w badaniach naukowych, The 9th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR'2017). 

Programy komputerowe, takie jak Mathematica, MATLAB, Maple i inne, w dobie wysoko rozwiniętej technologii informatycznej umożliwiają zarówno programowanie i wykonywanie szybkich obliczeń numerycznych z dowolną dokładnością, jak również realizację efektownych wizualizacji. W konsekwencji, programy te są szeroko stosowane w różnych dziedzinach nauki i technologii oraz odgrywają ważną rolę w edukacji. Celem warsztatów było zebranie specjalistów wykorzystujących w badaniach lub nauczaniu szerokie możliwości wymienionych środowisk, przedstawienie najnowszych osiągnięć w różnych dziedzinach oraz wymiana doświadczeń będąca okazją do nawiązania współpracy.

W konferencji CASTR'2017 udział wzięli naukowcy z Finlandii, Niemiec, Serbii, Rosji, Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi, Japonii oraz Polski.
 
Link do strony konferencji: http://www.castr.uph.edu.pl
Link do galerii zdjęć: http://www.castr.uph.edu.pl/gallery