Pracownicy

tytulowe
Na Wydziale Humanistycznym UPH odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Polska–Rosja”, nt.: „Integracja czy dezintegracja współczesnego środowiska międzynarodowego?”. Została ona zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa we współpracy z naukowcami z  Państwowego Uniwersytetu w Tambowie (Federacja Rosyjska), Państwowego Uniwersytetu w Riazaniu (Federacja Rosyjska), Uniwersytetu Stradynia (Łotwa), Rosyjskiego Uniwersytetu Transportu, Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej (Łotwa) oraz Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów. Honorowym gościem konferencji był Pełnomocny i Nadzwyczajny Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polskiej, Jego Ekscelencja Sergey Vadimovich Andreev.


Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele zarówno polskich, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Konferencja została zainaugurowana w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu przez dr. hab. Mariusza Kubiaka, prof. UPH, Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, który wyraził nadzieję, że obrady IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Polska–Rosja” będą sprzyjały intensywnej wymianie myśli i poglądów naukowych. Następnie Jej Magnificencja Rektor UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Tamara Zacharuk, uroczyście otworzyła obrady. Jako ostatni w części inauguracyjnej głos zabrał dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych, który podkreślił, znaczenie międzynarodowej współpracy naukowej. Obrady zakończyła dyskusja plenarna oraz podsumowanie, dokonane przez dr. hab. Mariusza Kubiaka. Podkreślił on wagę apolitycznej, naukowej debaty nad polsko-rosyjskimi relacjami. Wyraził też nadzieję, że kolejna, planowana na 2018 r. edycja konferencji będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem. Obradom towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Doktoranckie Koło Nauk Społecznych „Genesis”, którego przewodniczącym jest mgr Aleksey Pulik. Zaprezentowano na niej zdjęcia z konkursu przeprowadzonego przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne nt. „Najpiękniejszy kraj”.

Fotogaleria