Pracownicy

tytulowe
Nagroda „Złotego Jacka” 2017 została przyznana 11 października br. jednogłośnym werdyktem jury Kapituły, reprezentującym Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”, Muzeum Regionalne w Siedlcach.
Wręczenie nagrody nastąpiło 20 października, podczas XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.Uroczystość poprzedziły trzy interesujące prelekcje – dwa wykłady rocznicowe oraz pokaz multimedialny, związany z autorską promocją książki Powiat garwoliński. Przewodnik subiektywny:

Prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka,

- Siedleckie epizody w życiu i twórczości Bolesława Prusa. W 170. rocznicę urodzin pisarza

Mgr Sławomir Kordaczuk,

- Atrakcje historyczne, turystyczne i przyrodnicze powiatu garwolińskiego

Dr n. med. Leszek Marek Krześniak,

- Biorytmy Tadeusza Kościuszki oraz ich wpływ na jego decyzje wojskowe i losy życiowe„Jacki” przyznawane są osobom oraz instytucjom z terenu wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia od roku 2000 w trzech, a od roku 2003 w czterech kategoriach:

- za osiągnięcia naukowe,
- za popularyzację nauki i kultury,
- za osiągnięcia artystyczne,
- za najlepszą pracę magisterską, związaną tematycznie ze wschodnim Mazowszem i południowym Podlasiem.Tegorocznymi laureatami Nagrody „Złotego Jacka” zostali:

 

Prof. dr hab. Ryszard Wróblewski

laureat Nagrody „Złotego Jacka” 2017 w kategorii

osiągnięcia naukowe

Profesor Ryszard Wróblewski jest uznanym autorytetem w środowisku badaczy problematyki bezpieczeństwa. Od 2001 roku pracuje w UPH w Siedlcach. Pracował także w Akademii Obrony Narodowej, gdzie współtworzył Katedrę Strategii oraz był jej kierownikiem. Pełnił również funkcję członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – sekcja nauk społecznych i humanistycznych. Jest autorem wielu opracowań naukowych, dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa. Wymienić tu można choćby publikację Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym (Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2013).

W bieżącym roku Profesor opublikował monografię

- Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie (Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2017).

Jest ona rezultatem wieloletnich badań i przemyśleń na temat miejsca stosunkowo nowej dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych, wyodrębnionej w roku 2011. Jako że jest to dyscyplina młoda, w środowisku naukowym ciągle toczy się dyskusja na temat jej tożsamości, metod badawczych i paradygmatów. Książka jest próbą zaprezentowania nowej koncepcji uprawiania nauk o bezpieczeństwie. Autor zwraca uwagę, że nauki te powinny mieć sprecyzowaną problematykę badawczą i metodologię, czemu służyć mogą odpowiedzi na pytania:

- co znaczy termin „bezpieczeństwo”?
- jaki jest zakres przedmiotu badań?
- kto jest podmiotem bezpieczeństwa, czyli kto powinien zapewnić bezpieczeństwo?
- kto jest przedmiotem referencyjnym bezpieczeństwa, czyli komu bezpieczeństwo ma być zapewnione?
- w jakich warunkach jest zapewnione bezpieczeństwo podmiotu?

Na wszystkie wymienione pytania Profesor próbuje udzielić odpowiedzi i przedstawia własny punkt widzenia, niekiedy różniący się od poglądów środowiska badaczy nauk o bezpieczeństwie. Jednocześnie wykorzystuje istniejący już dorobek naukowy omawianej dyscypliny. Pokreślić należy, że jest on aktualny, co przekonuje o dobrej znajomości najnowszych publikacji, poglądów i rozważań teoretycznych nie tylko środowisk polskich, ale przede wszystkim badaczy związanych z najbardziej znaczącymi w świecie szkołami i nurtami badań nad bezpieczeństwem.


dr Tadeusz Boruta
Wiceprezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

Dr Agnieszka Prusińska

laureatka Nagrody „Złotego Jacka” 2017 w kategorii

popularyzacja nauki

Dr Agnieszka Prusińska pracuje w Instytucie Matematyki i Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Analizy Matematycznej i Zastosowań Matematyki.

Zanim jednak pani doktor Prusińska uzyskała doktorat z nauk matematycznych, uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie (woj. lubelskie, pow. lubartowski), gdzie kończyła klasę o profilu matematyczno-fizycznym. Wybór klasy wynikał z autentycznego zamiłowania młodziutkiej Agnieszki do „nauk policzalnych”, do logicznych reguł i możliwości konstruowania przejrzystych, uporządkowanych wywodów.

Co prawda, przedmioty humanistyczne, zwłaszcza język polski, też miały swoje zalety, stąd zdarzały się w życiu przyszłej matematyk próby literackie, które jednak nie wyszły poza tzw. szufladę.

Teoria liczb zafascynowała przyszłą badaczkę dlatego, że w liczbach panuje „piękna harmonia” i są w nich prawdy uniwersalne, odnoszące się nie tylko do nauk ścisłych.

O losach zawodowych pani Agnieszki tak naprawdę zdecydowało kilku niezwykłych ludzi z pasją. Najpierw był nim świetny nauczyciel matematyki w lubartowskim liceum, potem śp. prof. dr hab. Lesław Szczerba, matematyk pełniący funkcję rektora WSRP w Siedlcach w latach 1993-1999. Za swój największy autorytet matematyczny, choć nie tylko, uznaje pani Agnieszka prof. dr. hab. Marka Kordosa z UW.

W roku 1996 Agnieszka Prusińska uzyskała tytuł magistra matematyki z fizyką w WSRP na podstawie pracy

- Zastosowanie algebr Posta w logikach wielowartościowych.

W roku 2008 stopień naukowy doktora nauk matematycznych na UMCS w Lublinie nadano Jej głównie dzięki rozprawie

- Struktura zdegenerowanych odwzorowań w problemach istnienia i konstruowania rozwiązań równań nieliniowych.

Jest też współautorką kilku redagowanych przez siebie monografii oraz ponad 20 artykułów naukowych.

Od kilku lat pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma środowiskowego „Matematyka Poglądowa”, ukazującego się od roku 1987 – początkowo z tytułem „Matematyka – Społeczeństwo – Nauczanie”. Ów popularno-naukowy rocznik służy upowszechnianiu wiedzy matematycznej w środowiskach reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe oraz przedstawia matematykę w szerszym ujęciu historycznym i kulturowym.

Działania pani Agnieszki popularyzujące naukę to przede wszystkim rozmaite warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół siedleckich i okołosiedleckich, organizowane wspólnie z będącym pod jej opieką od 2011 roku Kołem Naukowym Studentów Matematyki o nazwie Graf.

Dr Prusińska jest również jedną z głównych organizatorek Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Aktywnie uczestniczy także w przedsięwzięciach na rzecz Uniwersytetu Dziecięcego UPH w Siedlcach.

Laureatka wyznała, że we właściwych momentach dane jej było spotkać wspaniałych ludzi, którzy wskazali, co jest tak naprawdę ważne, motywowali do podejmowania nowych wyzwań, przede wszystkim zaś natchnęli  Ją wiarą we własne siły.

Jako nauczyciel akademicki oddaje to, co dostała i jednocześnie czerpie siłę od studentów, którym „jeszcze się coś chce” i którzy lubią matematykę.

Na pytanie, co chciałaby osiągnąć w życiu zawodowym, odpowiedziała z przekonaniem:

- Najważniejszy nie jest cel, lecz droga prowadząca do tego celu.

Dla pani Agnieszki bardzo ważne są dobre relacje międzyludzkie, pozytywny, empatyczny stosunek do drugiego człowieka.

W wolnych chwilach dr Agnieszka Prusińska lubi czytać książki, biegać i uprawiać sporty zimowe. Największą frajdę sprawia Laureatce jazda na snowboardzie.

prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka
Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

Mgr Andrzej Sołtysiuk

laureat Nagrody „Złotego Jacka” 2017 w kategorii

osiągnięcia artystyczne

Pan Andrzej Sołtysiuk to artysta wszechstronny – uprawia wiele gatunków twórczości artystycznej: malarstwo, rysunek, grafikę, medalierstwo i rzeźbę.

W ostatnich latach zajmuje się też odnawianiem zabytkowych pomników cmentarnych, ratując wartościowe dzieła przed całkowitym zniszczeniem.

Artysta tworzy od 50 lat, ale to nie jedyne jego zajęcie – zajmuje się również edukacją plastyczną młodzieży. Pracował w Liceum Plastycznym w Mińsku Mazowieckim (od 1994 roku) oraz w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Prowadził zajęcia sekcji plastycznych w Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach oraz innych ośrodkach kultury.

W latach 1973-1978 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego
w Siedlcach.

Lata 1989-1992 spędził w Rzymie.

W ciągu wielu lat twórczości artystycznej Andrzej Sołtysiuk miał mnóstwo wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, uczestniczył
w plenerach krajowych i międzynarodowych, brał udział w sympozjach.

W roku 2016 artysta prezentował swój dorobek w Muzeum Regionalnym w Siedlcach – 178 prac z dziedziny rzeźby, malarstwa, rysunku, medalierstwa, grafiki. Po zakończeniu wystawy podarował Muzeum 25 prac.

Działania twórcze i praca pedagogiczna Andrzeja Sołtysiuka zostały dostrzeżone i docenione. W roku 2008 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował artystę brązowym medalem „Gloria Artis”.
W 2012 roku za pracę twórczą został wyróżniony „Laurą” – Nagrodą Powiatu Mińskiego. W następnym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Andrzeja Sołtysiuka „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”.

*Laudację wygłosił mgr Zbigniew Adamczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Brama”.

mgr Ewa Talacha-Koperkiewicz
Prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Brama”

 

Fotogaleria

Autorzy zdjęć: Paweł Chodowski, Ryszard Kowalski