Pracownicy

tytulowe
22 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbyło się ogólnopolskie interdyscyplinarne seminarium naukowe Kultura, język i literatura ludowa Mazowsza i Podlasia – dawniej i dziś, realizowane z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” oraz w ramach projektu „Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia" we współorganizacji z Instytutem Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Seminarium otworzyli i poprowadzili mgr Łukasz A. Wawryniuk – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, autor i koordynator projektu"Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia" oraz prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wśród występujących na spotkaniu badaczy i pasjonatów ludowości, folkloru, literatury i języka, znalazły się osoby z IFPiL, prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć oraz dr Jacek A. Jędrzejewicz, także z ośrodków naukowych z Warszawy, Lublina, czy z KGW ze Starej Kornicy.

- Podczas seminarium zastanawialiśmy się wspólnie nad spuścizną kultur tradycyjnych Mazowsza i Podlasia, przekształceniami i przemianami poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania– informuje Łukasz A. Wawryniuk.

- Poruszone zostały także aspekty zróżnicowania gwar Mazowsza i Podlasia, gwary Mińska Mazowieckiego i okolic. Jeśli chodzi o ludową obrzędowość tradycyjną czy współczesną, rozmawialiśmy o weselu, dożynkach, pogrzebie, a z literatury ludowej skupiliśmy uwagę na Irenie Ostaszyk, poetce, prozatorce, ludowej działaczce z Podlasia. Niezwykle ciekawa okazała się też postać św. Rocha i jego szczególny kult w Mordach – dodaje prof. Beata Walęciuk-Dejneka.

FotogaleriaZdjęcia: Patryk Kamiński