Pracownicy

tytulowe
W dniach 14 -15 listopada 2017 roku w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE odbyła się druga edycja Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości. Otwarcia Kongresu dokonał Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.Celem Kongresu jest pokazanie, że nadszedł czas na zmianę ekonomii chciwości w ekonomię wartości. Prelegenci wskazywali, że gospodarka nie jest bytem autonomicznym, wyobcowanym z życia społecznego, ale że jest jego integralną częścią. Była promowana  idea przejrzystych relacji między podmiotami gospodarczymi a instytucjami życia publicznego, które będą ułatwiały dbanie o dobro wspólne.


Tematy tegorocznego kongresu zostały ujęte w 5 filarów:– Firma-Idea : nowe podejście do wartości w gospodarce – przyszłość zarządzania przedsiębiorstwem oraz filozofia relacji społeczeństwo – biznes:

  • Marka-Kultura : odejście od cynizmu i manipulacji na rzecz budowania relacji i zaufania konsumenta
  • Człowiek-Praca : przyszłość i aktualne wyzwania zmieniające rynek pracy
  • Miasto-Idea : nowe podejście do rozwoju miast i zarządzania nimi
  • Ład Międzynarodowy : najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.Wystąpili wybitni eksperci z takich dziedzin jak polityka, biznes, nauka, administracja publiczna oraz kultura.

Wśród prelegentów byli m.in.  prof. Jerzy Buzek, prof. Jerzy Hausner, Elżbieta Bieńkowska,  Robert Biedroń.  W panelach wzięli też udział liczni goście z zagranicy m.in.  Stella Nakawuki Lukwago – Social Innovation Academy, Dario Soto Abril – CEO Fairtrade International, Gil Penalosa – Prezes World Urban Parks Gil Penalosa & Associastes i wielu innych. Łącznie w kongresie wystąpiło ponad 200 prelegentów z całego świata,  a wzięło w nim udział ponad 2000 uczestników. Miło nam poinformować, że wśród prelegentów była Pani dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, prodziekan Wydziału Przyrodniczego. Uczestniczyła w debacie filaru „Marka – Kultura” , w temacie – Jak jesz, co wiesz – nowe możliwości, otwarte oczy. Gratulujemy uczestnictwa w tak prestiżowym przedsięwzięciu. Open Eyes Economy Summit już jest bowiem  przez niektórych określanym mianem małego Davos.

Fotogaleria