Pracownicy

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w UPHW Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy „Państwo – Gospodarka - Społeczeństwo. Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Honorowy Patronat nad nim objęła Prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Brało w nim udział ponad 1000 osób. Wśród nich byli przedstawiciele rządu na czele z Wicepremierem prof. dr hab. Piotrem Glińskim i ministrami Energii Krzysztofem Tchórzewskim, Środowiska prof. dr hab. Janem Szyszko, Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem, parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy. Jak podkreśliła JM Rektor UPH prof. dr hab. Tamara Zacharuk jest to niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla gospodarki, ale także dla wielu innych dziedzin naszego życia. Wyraźnie zaznacza również nasz Uniwersytet na akademickiej mapie Polski. Natomiast Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski zwrócił uwagę, iż Szczyt przyczynił się do promocji naszego miasta, które na dwa dni stało się swoistą gospodarczą stolicą kraju..

   Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu oraz Miasto Siedlce. Jak stwierdził Krzysztof Karaś, prezes ECB, w ramach tegorocznej, już trzeciej edycji Szczytu, skoncentrowano się głównie na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzono dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

   Po plenarnych obradach nt. „Filary polskiej gospodarki przyszłości: biznes, nauka, samorząd”, odbyło się szereg posiedzeń w ramach poszczególnych sesji. Ich tematyka to: „Gospodarka”, „Innowacyjność”, „Bezpieczeństwo”, „Samorząd”, „Case study – innowacyjność w praktyce”. Odbyła się też Konferencja „Z energią na ty”. Obrady Szczytu były również okazją do wręczenia nagród „Bursztyny polskiej gospodarki”. Jej laureatami zostali: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. oraz przyznano jedno wyróżnienie dla Veolia Energia Polska S.A.

O wydarzeniu piszą:

Fotogaleria