Pracownicy

kangur
25 maja 2018
 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII edycji konkursu oraz rozdanie nagród XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY

W Regionie Siedleckim w konkursie udział wzięło 4856 uczniów. W uroczystości wzięli udział szkolni koordynatorzy konkursu wraz z laureatami oraz uczniami, którzy uzyskali wynik bardzo dobry. Wśród finalistów mamy aż 5 laureatów konkursu, 51 uczniów z wynikiem bardzo dobrym oraz 475 wyróżnionych.

Uroczystą galę zorganizowało wspólnie SCDiDN w Siedlcach z udziałem WNŚ UPH w Siedlcach, a odbyła się we właściwym do tego miejscu tj. auli Instytutu Matematyki i Fizyki WNŚ, UPH w Siedlcach, auli imienia Prof. Lesława Szczerby, wybitnego matematyka oraz wieloletniego Rektora UPH w Siedlcach. Spotkanie rozpoczęła dr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Następnie głos zabrał dr Mirosław Szaban - prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Spotkanie uświetnił występ Agnieszki Skup – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz Chóru CANZONA Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego. Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprezentowało ciekawy, odnoszący się do praktyki wykład „CIĄG FIBONACCIEGO", po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom.

Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym roku.


Dorota Saj – regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY,  doradca metodyczny ds. matematyki SCDiDN w Siedlcach,
Mirosław Szaban - prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych

Więcej informacji oraz fotogalerię można zobaczyć: http://www.scdidn.siedlce.pl/aktualnosci/450/szczegoly.htm