Pracownicy

Jest nam miło poinformować, że dr Artur Goszczyński z Instytutu Historii otrzymał podziękowanie od Rady Miasta Kuldyga (Łotwa) za pomoc w działaniach zmierzających do włączania miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PODZIĘKOWANIE (wersja skanowana)

 

Gratulujemy!

Artur Goszczynski Kuldiga town hall