Pracownicy

tytulowe
Coraz większe zainteresowanie medialne wzbudzają badania prowadzone od 2017 r. w Instytucie Matematyki UPH, w ramach projektu SONATA BIS 6, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt „Bezpieczeństwo energetycznej infrastruktury krytycznej w aspekcie pogody kosmicznej”, którego kierownikiem jest dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, skupia nie tylko badaczy z naszego Uniwersytetu, ale współpracują przy jego realizacji również przedstawiciele innych ośrodków.

Trzon zespołu projektowego stanowią: dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, dr Renata Modzelewska-Łagodzin oraz dr Anna Wawrzyńczak-Szaban (na zdjęciu). Do współpracy włączają (lub włączali) się również  dr Paweł Szmitkowski, dr Agnieszka Siłuszyk, dr Marek Siłuszyk, dr Szczepan Moskwa (AGH), dr Sylwia Zakrzewska, dr hab. Anna Wawrzaszek (CBK PAN), dr Mariusz Pożoga (CBK PAN), mgr inż. Łukasz Tomasik (CBK PAN), mgr Paweł Świderski, mgr Monika Berendt-Marchel oraz student Sebastian Domijański. Głównym celem projektu jest identyfikacja i analiza awarii rejestrowanych w Polsce przez operatorów energetycznych linii przesyłowych oraz odnalezienie powiązań pomiędzy występowaniem tychże awarii infrastruktury krytycznej a krótkookresowymi, nagłymi zmianami zachodzącymi na Słońcu.

Zobacz również artykuły dotyczące projektu: