Pracownicy

tytulowe
We czwartek, 8 czerwca 2017 roku, Miński Uniwersytet III Wieku, statutowo prowadzony przez Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku, skupiający obecnie około 250 członków, uroczyście obchodził zakończenie już 10. roku akademickiego.

Program obchodów pierwszej dekady funkcjonowania wymienionej organizacji był wszechstronny i bogaty. Na deskach sceny nowoczesnej auli Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały wystąpiły m. in. dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim, współpracującego z Uniwersytetem III Wieku. Relacje międzypokoleniowe pomiędzy dojrzałymi studentami i kilkuletnimi maluchami polegają na prowadzeniu zajęć dla przedszkolaków z tradycji i ochrony środowiska, przede wszystkim zaś na uczeniu dzieci pokonywania stresu w kontaktach z dorosłymi i na swobodnym radzeniu sobie podczas występów scenicznych, co zaowocowało na przykład dobrze przygotowanym, ale też spontanicznym i autentycznym występem młodych aktorów w trakcie czwartkowych uroczystości.

Następnie słuchacze z zainteresowaniem przyjęli wykład reprezentantki siedleckiej polonistyki, prof. nzw. dr hab. Violetty Machnickiej, nt.

- „Cóż tobie imię moje powie?...” O pochodzeniu i znaczeniu imion

Po wykładzie wystąpiła Mińska Orkiestra Kameralna wraz z solistami.

Uroczyste obchody uwieńczyła wycieczka plenerowa do Augustówki w gminie Kałuszyn.

W trakcie uroczystości jubileuszowych energiczna pani prezes Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku,  mgr Jadwiga Maciejewska, krótko omówiła najważniejsze formy aktywności swoich studentów, podejmowane zwłaszcza w ostatnim czasie, i dziękowała koleżankom oraz kolegom szczególnie pracowitym i zaangażowanym w sprawy studenckie. Słowa Przewodniczącej zyskały dodatkowe potwierdzenie w postaci pięknych kwiatów, wręczonych osobom zasłużonym przez wiceprezesa Stowarzyszenia, mgr. Jerzego Maciejewskiego.


Violetta Machnicka

Fotogaleria



Zdjęcia: Ewa Gańko