Pracownicy

tytulowe
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zawarł porozumienie o współpracy z gminą Drelów. Umowę podpisali: JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz wójt mgr Piotr Kazimierski. Celem porozumienia jest wzajemna realizacja działań prowadzących do poszukiwania naukowego opracowania źródeł historycznych i archeologicznych w zakresie dotyczącym dziejów obszaru gminy Drelów oraz popularyzacja wiedzy historycznej w środowiskach naukowych oraz w społeczności lokalnej regionu. Za realizację umowy ze strony UPH odpowiada prof. dr hab. Jarosław Cabaj, natomiast w samorządzie działania będzie koordynowała mgr Magdalena Semeniuk.

Fotogaleria