Pracownicy

tytulowe
Miło nam poinformować, że dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. UPH (Wydział Przyrodniczy) została powołana w skład Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie koło Łomży. 29 września 2017 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Głównym zadaniem Rady jest wspomaganie działań Muzeum. Rada ma charakter doradczy, a także sprawuje nadzór nad realizacją zadań Muzeum i opiniuje plany na kolejne lata. Kadencja trwa cztery lata.