Pracownicy

W dniu 15 marca 2013 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wybrano Zarząd PKZP oraz Komisję Rewizyjną PKZP w następujących składach:

Zarząd PKZP:

  1. Marta Frelek
  2. Aldona Mazur
  3. Jolanta Mućko


Komisja Rewizyjna PKZP:

  1. Elżbieta Łęczycka
  2. Aleksandra Kicka
  3. Michał Kowal

Druki PKZP

Tabela zawiera druki Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
DrukPlik PDF
Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Statut jest do wglądu w Zarządzie PKZP)  
Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - umowa o pracę Plik PDF
Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - umowa cywilno-prawna Plik PDF
Wniosek o pożyczkę długoterminową Plik PDF
Wniosek o przeksięgowanie wkładów członkowskich Plik PDF
Wniosek o pożyczkę krótkoterminową Plik PDF
Rezygnacja Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.