Pracownicy

Załącznik nr 1 - Warunki ubezpieczenia 2019-2022

Załącznik nr 1 - Warunki ubezpieczenia 2019-2022 (plik dostępny cyfrowo)

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego można uzyskać pod nr. tel: 25 643 19 11, e-mail: place@uph.edu.pl