Pracownicy

Zapraszamy Państwa na badania profilaktyczne w ramach Programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa NIGRiR.

Do projektu kwalifikują się osoby w wieku aktywności zawodowej, z województwa mazowieckiego i łódzkiego, z przewlekłymi bólami kręgosłupa.

Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać skan wypełnionego formularza przesiewowego (przesyłam w załączniku) na adres: krg@spartanska.pl

Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się pod linkiem: https://spartanska.pl/program-profilaktyki-przewleklych-bolow-kregoslupa/