Pracownicy

tytulowe
Pracownik Instytutu Informatyki dr Dariusz Mikułowski w dniach od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r. brał udział w projekcie edukacyjnej sieci wymiany wyników badań naukowych pt. "V4+ Academic Research Consortium integrating  databases, robotics and languages technologies". Projekt był finansowany przez Fundusz Vyszehracki, a jego celem było zintegrowanie badań prowadzonych przez partnerów w celu wystąpienia o wspólne wnioski o granty w ramach programu Horizon2020.

Celem projektu było:

  1. Badania porównawcze dla wspólnych eksperymentów i znalezienia partnerów do wniosków o granty w programie Horizon 2012.
  2. Utworzenie wirtualnej sieci naukowej do wymiany wyników badań i jej testowanie.
  3. Powstanie systemu: Robot edukacyjny / system pamięci osobistej - aplikacja wspierająca dostarczanie materiałów edukacyjnych w językach partnerów z uwzględnieniem potrzeb uczniów/studentów niewidomych i słabowidzących.

Całkowity budżet projektu to 18 000 EUR, a budżet przypadający na każdego partnera to ok. 2 000 EUR.

Liderem projektu był Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Slovenská technická univerzita v Bratislave) ze Słowacji, a partnerami byli:

  1. Ostravská univerzita, Czech Republic,
  2. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Poland,
  3. Bejczy Antal iRobottechnikai Központ, Óbuda University Węgry,
  4. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Słowacja,
  5. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Ukraine.