Pracownicy

10 grudnia 2022 roku w Ośrodku Logopedycznym UPH w Siedlcach odbyło się seminarium naukowe, które od wielu lat jest jedną z jego form działalności. Cykliczne spotkania prowadzone przez prof. dra hab. Stanisława Grabiasa są doskonałą okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pracowników OL, naukowców z innych ośrodków akademickich oraz logopedów z Siedlec i regionu. Wielu z nich wypracowało bowiem własne sposoby diagnozy i/lub terapii.

Na ostatnim seminarium wyniki swoich badań przedstawiła dr hab. Ewa Boksa, reprezentująca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Badaczka wygłosiła niezwykle ciekawy wykład dotyczący zaburzeń mechanizmu interakcji w spektrum autyzmu.
Oprócz prelegentki do Ośrodka Logopedycznego przybyli wybitni badacze z kilku ośrodków akademickich, m.in. z Lublina (dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS, dr Urszula Jęczeń, dr Marta Wysocka), z Warszawy (dr hab. Anita Lorenc, prof. UW, dr hab. Ewa Wolańska), logopedzi – badacze i praktycy z regionu siedleckiego, powiatu mińskiego, ryckiego, dęblińskiego, radzyńskiego i węgrowskiego.

Uczestnicy seminarium to przede wszystkim uczniowie prof. Stanisława Grabiasa, którzy wspólnie świętowali jego osiemdziesiąte urodziny. Pan Profesor jest bowiem nie tylko cenionym autorytetem, wybitnym naukowcem, światowej klasy językoznawcą, ale również nauczycielem wielu pokoleń logopedów. Na szczególną uwagę zasługuje olbrzymi dorobek naukowy, organizacyjny i niepowtarzalny wkład Pana Profesora w budowanie logopedii jako interdyscyplinarnej dziedziny naukowej i praktycznej.
Cieszymy się, że Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach jest miejscem na logopedycznej mapie Polski, w którym przeplatają się różne koncepcje naukowe oraz przystankiem wymiany myśli i inspirujących rozmów.

Grudniowe spotkanie było także okazją do złożenia życzeń w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i podzielnia się opłatkiem.