Pracownicy

spotkanie nienasycenie 01

W ramach współpracy między Starostwem Powiatowym w Siedlcach, a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach  21 - 23 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie studyjne w dyscyplinie sztuki piękne pt. ”Nienasycenie”.  Uczestnikami byli studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych UPH w Siedlcach: Agnieszka Czernik, Karolina Sadło, Patryk Pykacz, Dariusz Skiermunt pod opieką artystyczną dr hab. Tomasza Nowaka, prof. uczelni.

Czas na…

Sesja się kończy, a my zabieramy się do pracy. Nasz plan na trzy dni - to proces wtajemniczania w meandry sztuki i autokreacji, to: przygotowanie, prezentacja, rozmowy i proces kreacji.

Tematem naszych rozważań jest „nienasycenie”. Każdy z uczestników spotkania przygotował prezentację. Dyskutowaliśmy też o stanie sztuki współczesnej, jej twórcach i miejscu, które my w niej chcemy zająć .

Nienasycenie to głęboka potrzeba i pragnienie. Niepewność, niezdecydowanie. Ogromna siła. Stan, który towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Nie jest ono ani dobre, ani złe, ale można je wykorzystać pozytywnie (np. w twórczości, wynalazkach) lub negatywnie (np. do prowadzenia wojen i konfliktów). Artysta może być tym, który zgłębia problem, nazywa, szuka odpowiedzi, poznaje ją i przekazuje tę wiedzę innym.

Równocześnie każdy z uczestników podjął działania twórcze, które są owocem naszej pracy intelektualnej.

Takie spotkania to bezcenne doświadczenie, w ten sposób budujemy być może przyszłość sztuki polskiej i nie zamierzamy poprzestać na tym jednym eksperymencie!

                                                                                                               /uczestnicy/

Fotogaleria