Pracownicy

{boxplus href=|images/AP_2009/photos/przedstawiciele_bezpieczenstwo/przedstawiciele_bezpieczenstwo_1.jpg| title=|Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa|}{/boxplus}
W dniu 17 grudnia 2009 roku w Akademii Podlaskiej odbyło się spotkanie Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Kazimierza Jankowskiego oraz kierownictwa Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa AP im. prof. K. Bogdańskiego z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Gości zapoznano z głównymi zamierzeniami TCBPB na najbliższe lata oraz omówiono możliwości współpracy obu instytucji na płaszczyźnie naukowo-badawczej.

Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa zostało powołane przez Rektora Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Antoniego Jówkę we wrześniu 2009 roku. Misja TCBPB obejmuje rozwijanie badań problemów bezpieczeństwa, m.in., bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego, gospodarczego i politycznego, publicznego, militarnego, itd., dla potrzeb dydaktyki i praktyki rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie i w kraju.

Podejmowane będą także działania służące doskonaleniu metod badania problemów bezpieczeństwa. Działalność Centrum może również sprzyjać podnoszeniu poziomu kultury bezpieczeństwa kadry i studentów AP oraz pozostałych obywateli Siedlec i regionu.

Fotogaleria


{boxplus href=|images/AP_2009/photos/przedstawiciele_bezpieczenstwo/przedstawiciele_bezpieczenstwo_7.jpg| title=|Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2009/photos/przedstawiciele_bezpieczenstwo/przedstawiciele_bezpieczenstwo_2.jpg| title=|Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2009/photos/przedstawiciele_bezpieczenstwo/przedstawiciele_bezpieczenstwo_3.jpg| title=|Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2009/photos/przedstawiciele_bezpieczenstwo/przedstawiciele_bezpieczenstwo_4.jpg| title=|Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2009/photos/przedstawiciele_bezpieczenstwo/przedstawiciele_bezpieczenstwo_5.jpg| title=|Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2009/photos/przedstawiciele_bezpieczenstwo/przedstawiciele_bezpieczenstwo_6.jpg| title=|Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa|}{/boxplus}