Pracownicy

staz oman 01
Environment Society of Oman to pozarządowa organizacja działająca na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego Omanu. To tam na zaproszenie Maïa S. Willson - Research and Conservation Manager, w okresie od 30 sierpnia do 29 września przebywali na stażu naukowym pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych – dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni, oraz dr hab. Artur Goławski prof. uczelni.

Podczas wyjazdu nasi pracownicy badali nisze ekologiczne ptaków migrujących przez obszar Półwyspu Arabskiego. Jesienią i wiosną można tam spotkać kilka gatunków dzierzb, a wśród nich dominują dwa spokrewnione ze sobą gatunki: gąsiorek Lanius collurio i dzierzba rdzawosterna Lanius phoenicuroides. Ptaki te intensywnie żerują przed dalszą podróżą do Afryki. Zbadanie strategii żerowania i wyboru rodzaju ofiary przez każdy gatunek dzierzby to główne cele badań. Działania realizowane w ramach tego projektu badawczego są kontynuacją badań prowadzonych w 2017 roku w Republice Południowej Afryki.

Dodatkowo obaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych uczestniczyli w badaniach behawioralnych kilku gatunków czapli. Doskonałym poligonem badawczym były zbiorniki wodne usytuowane w okolicach miejscowości Sallalah na południu Omanu.  Współpraca z członkami Environment Society of Oman polegała na pracach terenowych, których metodyka była zbliżona do badań migracji dzierzb. Wykonywane były obserwacje zachowań trzech gatunków: czapli białej Ardea alba, czapli modrodziobej Ardeola ralloides i czapli nadobnej Egretta garzetta. Szczególną uwagę poświęcono interakcjom między osobnikami, które mogą świadczyć o dużej konkurencji na bogatych żerowiskach.

W czasie stażu penetrowano atrakcyjne dla ptaków tereny blisko wybrzeża Oceanu Indyjskiego w południowym i środkowym Omanie. Specyfika badań wymagała częstego przemieszczania się w celu lokalizowania żerujących ptaków. Tego typu prace terenowe wiążą się z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu m.in. fotopułapek rejestrujących behawior ptaków, jak i ekwipuneku turystycznego.

Fotogaleria