Pracownicy

W tle plakat Szkoły Matematyki Poglądowej (19-20 lutego 2021 r.) o tytule "Wyjątki i szczególne przypadki"W dniach 19-20 lutego 2021 r. odbyła się nietypowa, bo wirtualna Szkoła Matematyki Poglądowej o nazwie "Wyjątki i szczególne przypadki" zorganizowana przez Ośrodek Kultury Matematycznej (https://smp.uph.edu.pl/okm). W ośmiu wykładach wzięło udział około osiemdziesięciu uczestników z całej Polski.
Wykłady dotyczyły różnych działów matematyki i jej zastosowań. W trakcie trwania Szkoły zaplanowane były również konkursy, w programie umieszczone pod hasłami "Ognisko"  i "Luźne poranne zajęcia manualne". Ten ostatni konkurs polegał na skonstruowaniu skomplikowanego wielościanu z patyczków higienicznych.
Kolejna edycja Szkoły planowana jest również w takiej wirtualnej formie i odbędzie się, tradycyjnie, w sierpniu. Wszystkie informacje i ogłoszenia związane ze Szkołami Matematyki Poglądowej można znaleźć na stronie: www.smp.uph.edu.pl.